Par projektu

PROJEKTA MĒRĶIS

Minerālūdens zīmols “Mangaļi” kopā ar Pasaules Dabas Fondu 2021. gadā uzsāka ilgtermiņa iniciatīvu – projektu "Par tīrām upēm!", apņemoties ilgtermiņā rūpēties par Latvijas upju ūdens kvalitātes uzlabošanu, dabiskā tecējuma un ekosistēmas atjaunošanu, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanu.

 

SABIEDRĪBAS IESAISTE

Projekta pirmsākumos “Mangaļi” aicināja ikvienu, kurš ir novērojis kādā no Latvijas upēm aizsprostu, kas apgrūtina vai traucē upes tecējumu, iesniegt informāciju www.partiramupem.lv lapā, norādot aizsprosta veidu un atrašanās vietu.

Pateicoties sabiedrības iesaistei, projekta "Par tīrām upēm!" pirmajā darbības gadā tika apkopta informācija par dabiski vai mākslīgi izveidotiem aizsprostiem Latvijas upēs. Kopumā tika saņemti 70 ziņojumi par dažādiem upju aizsprostiem, no tiem – 10 aizsprosti tika identificēti kā prioritāri nojaucami, kas nodara nopietnu kaitējumu Latvijas upju ekosistēmai.

 

PĒTĪJUMS

“Mangaļi” kopā ar Pasaules Dabas Fonda ekspertiem veica vides pētījumu, lai izvērtētu kopējo situāciju Latvijas upēs. Pētījuma dati uzrādīja, ka no aptuveni 12 500 Latvijas upju, tikai trešdaļa (33%) ir augstvērtīgā ekoloģiskajā kvalitātē un viens no būtiskajiem upju ekosistēmas apdraudējumiem ir dažādu veidu aizsprosti, kas veidojas gan dabiskā, gan mākslīgi izveidotā ceļā. Latvijā uz upēm ir aptuveni 1200 aizsprostu un šī projekta ietvaros ir mērķis atbrīvoties no šiem aizsprostiem, lai atjaunoto upju dabisko tecējumu! 

 

AIZSPROSTU LIKVIDĒŠANA

Aizsprostu likvidēšana ir ātrākais un efektīvākais dabiskā upes tecējuma atjaunošanas veids – pāris mēnešu laikā pēc aizsprosta likvidēšanas upes gultne atgūst savu dabisko veidolu un ievērojami uzlabojas ūdens kvalitāte, normalizējot upes ekosistēmu.

Projekta pirmie darbības gadi tika veltīti upju izpētei un sabiedrības informēšanai, bet 2023. gada vasaras vidū, plānota pirmo divu aizsprostu nojaukšana –  tiks pārbūvēta Sveķupes caurteka netālu no ietekas Lenčupē, Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kuras augštecē atrodamas vērtīgas taimiņa nārsta teritorijas, un pilnībā tiks nojaukts nefunkcionējošais Bejas dambis uz Alūksnes upes, kurā patlaban nenotiek nekāda veida saimnieciskā darbība un, pēc aizsprosta nojaukšanas Alūksnes upe būs viegli un pilnvērtīgi pieejama zivīm, piemēram, nēģiem un forelēm.

Ūdens ir visas dzīvības avots.

Tā ir mūsu lielākā bagātība, jo tikai 3% no visa pasaules ūdens ir saldūdens, un mazāk nekā 1% no tā ir svaigs un pieejams lietošanai.*

Upes ir dabas dzīvības ritējums. Ja ritējums tiek iztraucēts vai apgrūtināts, zūd dabā noteiktais līdzsvars. Līdzīgi kā cilvēka asinsrite nodrošina veselīgu organisma stāvokli, tāpat upes rada dzīvu ekosistēmu.
Mangaļi iestājas ne tikai par kvalitatīvu, minerālsāļiem bagātu minerālūdeni, bet arī par tīrām un sakoptām Latvijas upēm!

*https://www.usbr.gov/mp/arwec/water-facts-ww-water-sup.html

Atgriezties uz galveno lapu

 

PROJEKTA MĒRĶIS

Minerālūdens zīmols “Mangaļi” kopā ar Pasaules Dabas Fondu 2021. gadā uzsāka ilgtermiņa iniciatīvu – projektu "Par tīrām upēm!", apņemoties ilgtermiņā rūpēties par Latvijas upju ūdens kvalitātes uzlabošanu, dabiskā tecējuma un ekosistēmas atjaunošanu, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanu.

 

SABIEDRĪBAS IESAISTE

Projekta pirmsākumos “Mangaļi” aicināja ikvienu, kurš ir novērojis kādā no Latvijas upēm aizsprostu, kas apgrūtina vai traucē upes tecējumu, iesniegt informāciju www.partiramupem.lv lapā, norādot aizsprosta veidu un atrašanās vietu.

Pateicoties sabiedrības iesaistei, projekta "Par tīrām upēm!" pirmajā darbības gadā tika apkopta informācija par dabiski vai mākslīgi izveidotiem aizsprostiem Latvijas upēs. Kopumā tika saņemti 70 ziņojumi par dažādiem upju aizsprostiem, no tiem – 10 aizsprosti tika identificēti kā prioritāri nojaucami, kas nodara nopietnu kaitējumu Latvijas upju ekosistēmai.

 

PĒTĪJUMS

“Mangaļi” kopā ar Pasaules Dabas Fonda ekspertiem veica vides pētījumu, lai izvērtētu kopējo situāciju Latvijas upēs. Pētījuma dati uzrādīja, ka no aptuveni 12 500 Latvijas upju, tikai trešdaļa (33%) ir augstvērtīgā ekoloģiskajā kvalitātē un viens no būtiskajiem upju ekosistēmas apdraudējumiem ir dažādu veidu aizsprosti, kas veidojas gan dabiskā, gan mākslīgi izveidotā ceļā. Latvijā uz upēm ir aptuveni 1200 aizsprostu un šī projekta ietvaros ir mērķis atbrīvoties no šiem aizsprostiem, lai atjaunoto upju dabisko tecējumu! 

 

AIZSPROSTU LIKVIDĒŠANA

Aizsprostu likvidēšana ir ātrākais un efektīvākais dabiskā upes tecējuma atjaunošanas veids – pāris mēnešu laikā pēc aizsprosta likvidēšanas upes gultne atgūst savu dabisko veidolu un ievērojami uzlabojas ūdens kvalitāte, normalizējot upes ekosistēmu.

Projekta pirmie darbības gadi tika veltīti upju izpētei un sabiedrības informēšanai, bet 2023. gada vasaras vidū, plānota pirmo divu aizsprostu nojaukšana –  tiks pārbūvēta Sveķupes caurteka netālu no ietekas Lenčupē, Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kuras augštecē atrodamas vērtīgas taimiņa nārsta teritorijas, un pilnībā tiks nojaukts nefunkcionējošais Bejas dambis uz Alūksnes upes, kurā patlaban nenotiek nekāda veida saimnieciskā darbība un, pēc aizsprosta nojaukšanas Alūksnes upe būs viegli un pilnvērtīgi pieejama zivīm, piemēram, nēģiem un forelēm.

Mangaļi iestājas ne tikai par kvalitatīvu, minerālsāļiem bagātu minerālūdeni, bet arī par tīrām un sakoptām Latvijas upēm!