Par projektu

PROJEKTA MĒRĶIS
Mangaļi uzsāk iniciatīvu, apņemoties ilgtermiņā rūpēties par Latvijas upju ūdens kvalitātes uzlabošanu un iedzīvotāju izpratnes veicināšanu, lai saglabātu dabas kvalitāti un arī nākamās paaudzes varētu izbaudīt tās sniegtās iespējas.

SABIEDRĪBAS IESAISTE
Iniciatīvas sākumā Mangaļi aicina ikvienu, kurš ir novērojis kādā no Latvijas upēm aizsprostu, kas apgrūtina vai traucē upes tecējumu, iesniegt informāciju projekta mājas lapā, norādot aizsprosta veidu un atrašanās vietu.

PĒTĪJUMS
Mangaļi kopā ar Pasaules Dabas Fonda ekspertiem veiks pētījumu, lai novērtētu situāciju Latvijas upēs un atrastu nozīmīgākos, dabas vai cilvēka radītos aizsprostus.

Apkopojot pētījuma rezultātus un saņemto informāciju par aizsprostiem Latvijas upēs, tiks izvērtēti būtiskākie traucēkļi upju tecējumam, kurus tuvākajos piecos gados plānots novērst.

AIZSPROSTU LIKVIDĒŠANA
Aizsprostu likvidēšana ir ātrākais un efektīvākais dabiskā upes tecējuma atjaunošanas veids – pāris mēnešu laikā pēc aizsprosta likvidēšanas upes gultne atgūst savu dabisko veidolu un ievērojami uzlabojas ūdens kvalitāte, normalizējot upes ekosistēmu.

Ūdens ir visas dzīvības avots.

Tā ir mūsu lielākā bagātība, jo tikai 3% no visa pasaules ūdens ir saldūdens, un mazāk nekā 1% no tā ir svaigs un pieejams lietošanai.*

Upes ir dabas dzīvības ritējums. Ja ritējums tiek iztraucēts vai apgrūtināts, zūd dabā noteiktais līdzsvars. Līdzīgi kā cilvēka asinsrite nodrošina veselīgu organisma stāvokli, tāpat upes rada dzīvu ekosistēmu.
Mangaļi iestājas ne tikai par kvalitatīvu, minerālsāļiem bagātu minerālūdeni, bet arī par tīrām un sakoptām Latvijas upēm!

*https://www.usbr.gov/mp/arwec/water-facts-ww-water-sup.html

Atgriezties uz galveno lapu

 

Ūdens ir visas dzīvības avots.

Tā ir mūsu lielākā bagātība, jo tikai 3% no visa pasaules ūdens ir saldūdens, un mazāk nekā 1% no tā ir svaigs un pieejams lietošanai.*

Upes ir dabas dzīvības ritējums. Ja ritējums tiek iztraucēts vai apgrūtināts, zūd dabā noteiktais līdzsvars. Līdzīgi kā cilvēka asinsrite nodrošina veselīgu organisma stāvokli, tāpat upes rada dzīvu ekosistēmu.

PROJEKTA MĒRĶIS
Mangaļi uzsāk iniciatīvu, apņemoties ilgtermiņā rūpēties par Latvijas upju ūdens kvalitātes uzlabošanu un iedzīvotāju izpratnes veicināšanu, lai saglabātu dabas kvalitāti un arī nākamās paaudzes varētu izbaudīt tās sniegtās iespējas.

SABIEDRĪBAS IESAISTE
Iniciatīvas sākumā Mangaļi aicina ikvienu, kurš ir novērojis kādā no Latvijas upēm aizsprostu, kas apgrūtina vai traucē upes tecējumu, iesniegt informāciju projekta mājas lapā, norādot aizsprosta veidu un atrašanās vietu.

PĒTĪJUMS
Mangaļi kopā ar Pasaules Dabas Fonda ekspertiem veiks pētījumu, lai novērtētu situāciju Latvijas upēs un atrastu nozīmīgākos, dabas vai cilvēka radītos aizsprostus.

Apkopojot pētījuma rezultātus un saņemto informāciju par aizsprostiem Latvijas upēs, tiks izvērtēti būtiskākie traucēkļi upju tecējumam, kurus tuvākajos piecos gados plānots novērst.AIZSPROSTU LIKVIDĒŠANA
Aizsprostu likvidēšana ir ātrākais un efektīvākais dabiskā upes tecējuma atjaunošanas veids – pāris mēnešu laikā pēc aizsprosta likvidēšanas upes gultne atgūst savu dabisko veidolu un ievērojami uzlabojas ūdens kvalitāte, normalizējot upes ekosistēmu.

Mangaļi iestājas ne tikai par kvalitatīvu, minerālsāļiem bagātu minerālūdeni, bet arī par tīrām un sakoptām Latvijas upēm!


*https://www.usbr.gov/mp/arwec/water-facts-ww-water-sup.html